Lot 5 monede romane

 În continuare prezentăm identificarile monedelor în ordine de la stânga la dreapta începând cu rândul de sus şi continuând cu rândul de jos.

Constantius II ( 348-351) , AE2 , monetaria Heraclea, primul atelier.

Avers:  DN CONSTANTIVS P F AVG, bust cu diademă al împăratului spre stânga ţinând un glob;

Revers:  FEL TEMP REPARATIO,Constanţius în picioare spre stânga ţinând un labarum, având doi prizonieri la picioare. În exergă SMHA  .

Referinţe: RIC VIII 72 .

Constantius II ( 348-351) , AE2 , monetarie incertă (ilizibilă pe monedă).

Avers:  DN CONSTANTIVS P F AVG, bust  al împăratului spre dreapta  cu diademă perlată, drapat şi cuirasat  ţinând un glob;

Revers:  FEL TEMP REPARATIO, soldat roman doborînd cu suliţa un calareţ căzut . Simbolul monetăriei din exergă ilizibil.

Referinţe: RIC VIII 72 .

Gordian III şi  Tranquillina,  AE26, Histria, pentassarion

Avers:  AVT K M ANT GORDIANOC CABI TPANKVLIN, busturi confruntate ale lui Gordian al III-lea şi al împărătesei Tranquillina;

Revers:  ICTPIHNWN, Zeitate (Mithras ?) călare spre dreapta, în spate o coloană pe care stă o pasăre; în faţă un altar.

Referinţe: Pick 524, Moushmov 198

O piesă similară:   http://www.wildwinds.com/coins/ric/gordian_III/_istros_AE26_Moushmov_198.jpg

Hadrian (117-136),  Roma,as .

Avers:  IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, bust laureat al împăratului spre dreaptra ;

Revers:  P M TR P COS III, în câmp S-C, Pax în picioare spre dreapta, ţinând o crenguţă şi o cornucopie.

Referinţe: RIC 616a, Cohen 1141, BMC 1265

O piesă similară:   http://www.wildwinds.com/coins/sear5/s3688.html

Tiberius  (14-37),  Roma,as , bătut între 8-12 AD în timp ce Tiberius era Caesar sub domnia lui Augustus.

Avers:  TI CAESAR AVGVST F IMPERAT-OR V, cap gol al lui Tiberius spre dreapta;

Revers:  Legenda  circulară PONTIFEX TRIBVN POTESTATE XII  în jurul literelor mari  S C.

Referinţe: RIC 470 (Augustus).

O piesă similară:  http://www.wildwinds.com/coins/ric/tiberius/RIC_0470[aug].jpg

 

  înapoi la sectiunea IDENTIFICARE

 

înapoi la pagina principală